logo1
 
לוטרינרים
 

 

לוטרינרים

 

הפניות

קולגות יקרים, הפניות מתקבלות בתודה. אנא צרפו מכתב ו\או בדיקות שנעשו אצלכם. אפשר גם לדבר עם ד"ר גנץ בטלפון. אנו מקפידים על קולגיאליות ועל סטנדרטים אתיים. בסיום הבדיקה תקבלו סיכום של הממצאים והשתלשלות המקרה. המשך הטיפול יעשה אצלכם אלא אם תעדיפו אחרת.

 

שירותי ייעוץ

ד"ר גנץ מספק שירותי ייעוץ טלפוני ו\או אינטרנטי בתשלום. ניתן לשלוח תוצאות בדיקות, צילומי רנטגן וכו'. שאלות פשוטות כגון מינוני תרופות - ללא חיוב.

 

בדיקות מעבדה

במסגרת השירותים הניתנים על ידינו, אנו מציעים גם ספירת דם וציטולוגיה של דגימות מציפורים וחיות אקזוטיות. ספירת דם בזוחלים ובציפורים חייבת להעשות ידנית ודורשת מיומנות גבוהה. תוכלו לשלוח לנו משטחים מוכנים או דם טרי בהפרין ואנו נבצע זאת עבורכם.

 

avian blood

הטרופילים טוקסיים בדם של תוכי. ספירת דם בציפורים וזוחלים דורשת מיומנות רבה.

 

 

AGP asper

אספרגילוזיס בתוכי

 

 

 וטרינר ציפורים, וטרינר חמוסים, וטרינר ארנבונים, וטרינר מכרסמים, וטרינר תוכים, וטרינר חיות אקזוטיות, וטרינר חולדות, וטרינר שרקנים, וטרינר צ'ינצ'ילות, וטרינר נחשים, וטרינר ג'אקו, וטרינר ג'קו, וטרינר זוחלים, וטרינר ציפורים, וטרינר חמוסים, וטרינר ארנבונים, וטרינר מכרסמים, וטרינר תוכים, וטרינר חיות אקזוטיות, וטרינר חולדות, וטרינר שרקנים, וטרינר צ'ינצ'ילות, וטרינר נחשים, וטרינר ג'אקו, וטרינר ג'קו, וטרינר זוחלים